Slutreplik: ”Verkens litterära höjd eller särart tycks vara ovidkommande faktorer.”

SLUTREPLIK. I folkbibliotekens hyllor ska läsare även kunna hitta spännande och kvalificerad litteratur som inte tryckts i stora upplagor eller exponerats hos Pocketshop m fl marknadsplatser.

BTJ har här en nyckelroll.

Tyvärr visar Anders Jaderups svar att det är marknadskrafterna som styr också när BTJ väljer vilka böcker och författare som recenseras. Verkens litterära höjd eller särart tycks vara ovidkommande faktorer.

Björn Öijer