SKRÅET vad är det? Namdar Nasser svarar!

SKRÅET är ett intitiativ av Författarcentrum. Här berättar Namdar Nasser hur idén uppstod och varför.

Du är ordförande för Författarcentrum Riks och initiativtagare till Författarcentrums webbmagasin. Varför ville du dra igång detta projekt?

Tanken föddes då styrelsen på Författarcentrum Riks årsmöte 2015 fick i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan för föreningen.

Ett digitalt magasin är mer ekonomiskt än en pappersupplaga, och förhoppningsvis mer tilltalande för yngre medlemmar. Den öppnar upp föreningen mot våra medlemmars läsare och andra intresserade. Webbmagasinet kommer också att vara ytterligare ett ansikte utåt för föreningen. Här kommer vi att kunna skapa uppmärksamhet kring vår verksamhet, berätta om våra aktuella projekt och vara med i den offentliga debatten om författarens roll och villkor.

De frågeställningar jag vill utforska i en text avgör ofta vilket språk jag väljer att skriva på.

Bland Författarcentrums medlemmar finns det både de som skriver på andra språk än svenska och de som har bytt språk. Du är själv en av dem. Vad har det inneburit för ditt skrivande att byta både språk och hemland? 

Mitt skrivande var ännu i sin linda när jag bytte land både en och två gånger för att 22 år gammal landa i Sverige. En ålder då man sedan länge passerat gränsen för att lära sig ett nytt språk som en infödd person. I början, när jag hade som mest att berätta, saknade jag språk för det. Sedan började en period då jag pendlade mellan att skriva på persiska och svenska. Idag skriver jag mest på svenska och min senaste diktsamling Jag är din röst i världen är skriven direkt på svenska.

Förutom språket som utgör ett hinder och måste överbryggas behöver man handskas med de berättelser och kulturella arv man har med sig från sitt forna hemland. Handlingar och ämnen som går hem hos läsarna i ett land behöver inte alltid göra det i ett annat. De frågeställningar jag vill utforska i en text avgör ofta vilket språk jag väljer att skriva på.

Utöver att vara poet är du även översättare och förläggare med eget förlag. Också det i likhet med många av Författarcentrums medlemmar – är det svårt att kombinera alla dessa roller? 

Nej. Det är snarare spännande och givande. Man får större överblick över vad som händer i samhället och på bokmarknaden. Men man får naturligtvis mer att göra och antalet dygnets timmar är, som bekant, konstant.  

Hur gör du som egenutgivare för att läsarna ska hitta dina böcker? Har du några tips till den som funderar på att själv ge ut sitt manus?

Jag har inte de stora förlagens möjlighet till marknadsföring så klart. Man får bygga ett kontaktnät med åren. Idag går det att vinna tid genom att ta hjälp av sociala medier. Sedan får det vara en balans. Jag kan inte lägga skrivandet åt sidan för att ägna mig åt marknadsföring. Å andra sidan kan det kännas uppgivet om man skriver och publicerar böcker som inte når ut.

Vad hoppas du att läsarna ska få ut av att Författarcentrums webbmagasin? 

Jag hoppas att webbmagasinet ska bli en inkörsport till Författarcentrum för de läsare som idag inte känner till föreningen. Här ska de hitta texter som berör skrivande och författarskap av det snitt som är aktuellt idag.

Våra författarmedlemmar och andra skribenter och författare ska hitta ett forum där de både kan medverka och ta del av andras erfarenheter.

Martin Engberg