Replik från BTJ på Björn Öijers text

REPLIK. BTJ är ett privatägt företag som bland annat erbjuder tjänsten Inköpsvägledning i vilken recensionsverksamheten i BTJ-häftet ingår.

I BTJ-häftet recenserar vi en hel del egenutgivna böcker, men den växande bokutgivningen gör att vi inte kan recensera allt. Ett urval sker alltså, och i det urvalet prioriteras sådana böcker som vi – utifrån vår erfarenhet och utifrån feedback från kunderna – bedömer att biblioteken är intresserade av.

Alltså: om vi väljer att inte recensera en egenutgiven bok så beror det inte på att den är egenutgiven utan på att vi gör bedömningen att det finns andra böcker som kunderna/biblioteken är mer intresserade av.

BTJ recenserar flera tusen böcker varje år och många böcker som ges ut i Sverige får sin enda professionella och opartiska recension i BTJ-häftet. På samma gång är det värt att påpeka att BTJ inte är bibliotekens enda inköpskanal.

Anders Jaderup
Teamledare
Redaktionella tjänster
BTJ

Läs Björn Öijers text här