REDAKTIONELLT: Kluster #1 september 2016

Välkommen till SKRÅET, Författarcentrums webbmagasin.

Författarcentrum är en ideell förening som förmedlar ca 2500 författarbesök om året – och en författare vet väl alla vad det är? Och vad en sån gör? Skriver böcker typ. Pratar på radio. Dansar på teve? Youtubar?

Antagligen finns det idag fler sätt än någonsin att vara författare på. Digitaliseringen – från desktop publishing till internet till sociala medier – har på några decennier i grunden förändrat författarskapets förutsättningar. Det har inte enbart påverkat hur böckerna framställs och distribueras. Det har också, på gott och ont, bidragit till en fragmentisering av offentligheten.

Hur ser författarrollen ut i ett snabbt föränderligt litterärt landskap? Vad innebär det att vara professionell författare när så få som ger ut böcker enbart kan livnära sig på att skriva?

Bland Författarcentrums medlemmar finns det också medlemmar som verkar i Sverige, men på andra språk än svenska. Eller i samband med en flytt hit har bytt språk. Hur påverkar det ett skrivande?

Tanken med SKRÅET är att den som skriver eller översätter här – ur ett yrkesmässigt perspektiv – ska hitta intressanta texter att läsa. Om hur kända eller okända kollegor jobbar och tänker. Eller om annat som rör litteraturen ur den skrivandes synvinkel.

Likaså är det tänkt att den som främst närmar sig litteraturen som läsare i SKRÅET kan få möta författaren ur ett något annat perspektiv än det gängse. På skrivkammaren snarare än i tevesoffan.

Och kanske kan du som bokar författare – för besök på bibliotek eller skolor – hos SKRÅET hitta uppslag till nya sorters författarbesök som kan spegla den bredd av författarskap som finns idag, och som du t.ex. kan hitta till med hjälp av Författarcentrums förmedling.

Vilken anledningen nu är till att du har hittat hit ­– välkommen!

Martin Engberg