Björn Öijer: Egenutgivare diskrimineras av BTJ

DEBATT. Monopolföretaget BTJ (f d Bibliotekstjänst) skryter med att ha över tusen lektörer som recenserar nyutkommen litteratur. Bibliotekarier och skolor utlovas därmed kvalificerad vägledning i sina bokinköp. Men författare som ger ut böcker på eget eller så kallade hybridförlag snuvas ofta på ett lektörsomdöme.

Eftersom dagspressens kultursidor bara kan presentera en bråkdel av alla boktitlar som ges ut varje år i Sverige är många författare beroende av BTJ för att nå ut till inköparna på folkbiblioteken. Själv har jag fått tre romaner recenserade av BTJ. Men den fjärde, När revolutionen kom till Vårby gård (Recito, 2016), har tydligen inte gjort sig förtjänt av ett lektörsomdöme.

Eftersom den nya boken är mitt mest ambitiösa litterära projekt hittills, grundat på många års lokalhistorisk forskning, har jag självklart försökt ta reda på varför just den nekas en recension. Min andra roman, Guldstjärnan, hade ju av lektören getts följande omdöme:

”Under senare år har många presumtiva författare känt sig kallade att skriva en självbiografisk roman, men få har lyckats skapa ett litterärt verk. Björn Öijer har med Guldstjärnan tagit ett definitivt steg in i de professionella skönlitterära författarnas krets” (BTJ-häfte 14/2012)

Efter upprepade kontakter med företagets kundtjänst i Lund får jag en hänvisning till BTJ:s hemsida, där det står att man inte besvarar några frågor gällande vilka böcker som recenseras eller inte.

Till slut får jag ändå ett namn på en ansvarig på avdelningen för skönlitteratur. Jag kontaktar denne via e-post, redogör för romanens handling och koppling till mina tidigare verk. Jag bifogar positiva reaktioner från läsare och ett par litteraturkritiker. Jag ber BTJ ompröva sitt beslut och lovar att mitt förlag kan förse dem med en ny bok om så behövs.

Får ingen respons alls. Total tystnad. Bristen på svar känns som en spottloska i ansiktet.

Andra egenutgivare har vittnat om att BTJ slutar bedöma deras böcker om den senaste titeln sålt dåligt till biblioteken. Jag botaniserar i den nationella databasen Libris för att undersöka hur det står till med den saken i mitt fall. Det visar sig dock att Libris mest har universitetsbibliotek som kunder, många folkbibliotek är inte med där. Försöker då få tillgång till BTJ:s heltäckande söktjänst BURK. Nobben även där. Privatpersoner/författare kan inte abonnera på tjänsten.

För några år sen hade jag ca tusen lån på bibblan.

Skit samma hur den statistiken ser ut i dag! Ska man som författare inte kunna erhålla ett lektörsutlåtande av ett företag som uppger sig ha 2,2 miljoner sökbara poster i BURK-systemet, varav 14 000 lektörsomdömen?

Handlar det kanske om att ingen av de tusen lektörerna vill ägna arbetstid åt att läsa en bok på nära 600 sidor, när arvodet endast är på blygsamma 500 kronor brutto? I så fall har vi ett allvarligt informationsproblem i denna del av kultursektorn.

Björn Öijer

Här finns ett svar från BTJ